ขอแสดงความยินดีกับ คุณกนิดา เสนีย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ตัวแทนบริษัท ริชชี่ไรซ์ โปรดักส์ จำกัด ได้รับโล่รางวัลเกียรติคุณ “ธุรกิจส่งเสริมการเกษตรยอดเยี่ยมแห่งปี” ในงาน “THAILAND TOP SME AWARDS 2020” ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) และคณะกรรมการจาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีท่านองคมนตรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชถาภิเษก