ขอแสดงความยินดีกับ คุณกนิดา เสนีย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ตัวแทนบริษัท ริชชี่ไรซ์ โปรดักส์ จำกัด เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลชมเชย ” รางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ประจำปี 2563 ประเภทการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ ” จาก นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

14 ธันวาคม 2563 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2563 เพื่อให้กำลังใจและประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบการธุรกิจภาคอุตสาหกรรมที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ มีความวิริยะอุตสาหะในการพัฒนาการประกอบการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กำหนด พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการของบริษัทที่ได้รับรางวัล โดยมีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และผู้ประกอบการธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม เข้าร่วม ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต