Awen Women CEOs Summit

บริษัท ริชชี่ไรซ์ โปรดักส์ จำกัด ได้รับเกียรติคัดเลือกให้เป็นของที่ระลึกแจกผู้เข้าร่วมงานประชุมสตรีนักธุรกิจอาเซียน…

ประมวลภาพกิจกรรม

งานแถลงข่าวและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขยายช่องทางการตลาดสินค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย(GI)…

ต้นแบบนักเกษตรรุ่นใหม่

ขอแสดงความยินดี กับคุณกนิดา เสนีย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ริชชี่ไรซ์ โปรดักส์ จำกัด เนื่องในงานรับมอบรางวัล…

Corporate Social Responsibility

โครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สนันสนุนแปลงนาปลูกข้าวสังข์หยด…

ข้าวสังข์หยด พันธุ์ข้าว GI (Geographical Indications)

ข้าวสังข์หยด พันธุ์ข้าว GI (Geographical Indications) ข้าวสังข์หยดเป็นข้าวพันธุ์ไทยแท้ที่มีมานับร้อยปี…