โครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สนันสนุนแปลงนาปลูกข้าวสังข์หยด โดย บริษัท ริชชี่ไรซ์ โปรดักส์ จำกัด

 

เนื่องด้วย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้จัดโครงการการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ ในพื้นที่จ.พัทลุง เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธ์ข้าวสังข์หยด พันธ์ข้าวพื้นเมืองของจ.พัทลุง การดำนาแบบโบราณโดยไม่ต้องใช้เครื่องจักรในการดำนา และให้ผู้ร่วมกิจกรรมตระหนักถึงคุณค่าของข้าว อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น