บริษัท ริชชี่ไรซ์ โปรดักส์ จำกัด ได้รับเกียรติคัดเลือกให้เป็นของที่ระลึกแจกผู้เข้าร่วมงานประชุมสตรีนักธุรกิจอาเซียน Awen Women CEOs Summit ในวันนี้ (30/10/19) ณ โรงแรม Grand Hyatt Erawan จำนวน 500 ชุด เพื่อเป็นหน้าตาให้แก่ประเทศไทยที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในปีนี้

  

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น