ข้าวสังข์หยด พันธุ์ข้าว GI (Geographical Indications)

ข้าวสังข์หยด พันธุ์ข้าว GI (Geographical Indications) ข้าวสังข์หยดเป็นข้าวพันธุ์ไทยแท้ที่มีมานับร้อยปี…