บริษัท ริชชี่ไรซ์ โปรดักส์ จำกัด ได้รับเกียรติ จากนายวีระศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
นายสุชาติ สินรัตน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์
นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมคณะ
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม บริษัทฯ
ซึ่งเป็นผู้นำข้าวสังข์หยดผลผลิต GI ของจังหวัดพัทลุง มาแปรรูปเพื่อเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า ลดปัญหาสินค้าล้นตลาด และเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น