มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับริชชี่ไรซ์ โปรดักส์?

รับสมัครพนักงาน
– เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 1 อัตรา
– เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป 1 อัตรา
– เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ 1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไป
1. มีประสบการณ์ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
2. ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 ปีขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา ปวส – ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน
4. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office และ Internet ได้ดี
5. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป หากมีความสามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารรับสมัครงาน
1. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (หากมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล)
5. สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
6. สำเนาหลักฐานใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (กรณีผู้สมัครเป็นเพศชาย)
7. หนังสือรับรองการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่รับสมัคร (ถ้ามี)
8. รูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป

สนใจสมัคร
– ด้วยตัวเองได้ที่ ฝ่ายบุคคล บริษัท ริชชี่ ไรซ์ โปรดักส์ จำกัด 289-293 ถ.ผดุงดอนยอ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 (ตรงข้ามร้านพะยูนธุรกิจ)

ในวันจันทร์-เสาร์ เวลา 09.00-16.00 น. (โปรดแต่งกายในชุดสุภาพ)

หรือส่งประวัติและเอกสาร มาที่ Email : richyrice.hr2563@gmail.com

รายละเอียดงานเพิ่มเติม https://www.facebook.com/richyriceproducts/jobs

#richyrice #richyriceproducts #richyricethailand #รับสมัครงาน

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น