งานแถลงข่าวและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขยายช่องทางการตลาดสินค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย(GI) ระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญา และบริษัท ทเวนตี้โฟร์ช้อปปิ้ง จำกัด ช้อปปิ้ง ออนไลน์ ในเครือบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.shopat24.com และเลือกรับสินค้าที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่นสาขาใกล้บ้านที่มีกว่า 1 หมื่นสาขาทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนและเพิ่มมูลค่าการค้าสินค้าจีไอ โดยนำร่องสินค้าจีไอ 6 รายการ คือ ศิลาดลเชียงใหม่ ลำไยอบแห้งเนื้อสีทองลำพูน กาแฟดอยตุง ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง และผ้าครามธรรมชาติสกลนคร โดย ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล) เมื่อวันพุทธที่ 27 พฤศจิกายน 2562

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น